طلاق به دلیل خیانت همسر

طلاق به دلیل خیانت همسر یکی از بیشترین تقاضاهای طلاق در طول سال های گذشته بوده است. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می...

قانون طلاق در ایران (توضیح کامل)

طلاق یک فعل قانونی و مبتنی بر حقوق خصوصی می باشد که در سالیان اخیر با روند رو به رشدی مواجه بوده است. گذشته از مسائ...