آثار حقوقی طلاق

آثار حقوقی طلاق (مقاله کامل)

خوب یا بد اما طلاق یک واقعیت اجتماعی و خانوادگی است که متاسفانه در یک سیر صعودی قرار داشته و آمار بسیار بالایی را د...
طلاق توافقی

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

زمانی که زوجین با یکدیگر اختلاف داشته باشند، و ادامه زندگی برای آنها دشوار باشد و دیگر تمایلی برای ادامه زندگی مشتر...