0
مشاوره مهریه تلفنی

مشاوره مهریه تلفنی

برای آشنایی با مشاوره مهریه تلفنی بهتر است ابتدا با معنای خانواده و ازدواج به طور کامل آشنا شویم. ازدواج یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته است و همه ادیان و قوانین آن را تایید می‌کنند .

ادامه مطلب …

0
مشاوره حقوقی مهریه

مشاوره حقوقی مهریه (قوانین مهریه در ایران)

این روز ها مسئله ی مهر و مشاوره حقوقی مهریه (قوانین مهریه در ایران) یکی از پرچالش ترین مباحث فقهی و حقوقی در ایران می باشد که افراد در سنین مختلف با ان درگیر می باشند. براساس مواد مختلف قانون مدنی و با توجه به فقه اسلامی می توان گفت که کلمه ی  مهریه در ایران عبارت است

ادامه مطلب …
0
مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه چیست؟

قبل از پرداختن به بحث مهریه عندالمطالبه ابتدا به ارائه تعریف و توضیحاتی راجع به خود مهریه می پردازیم. مهریه، مالی را گویند که به هنگام جاری شدن صیغه‌ عقد و نکاح، مطابق با توافق قبلی زوجین و بر پایه قوانین اسلام و عرف جامعه، مرد به زن پرداخت می نماید یا مکلف به پرداخت آن می گردد.

ادامه مطلب …
1 2