0
انواع طلاق

انواع طلاق چیست؟

در این مقاله انواع طلاق را از سه منظر احکام تکلیفی دین اسلام (حرام، مکروه، واجب و سنت)، تشریفات و آیین دادرسی (قضایی و غیر قضایی بودن طلاق) و فقه امامیه (بدعی و سنی بودن طلاق) معرفی نمودیم و به ارائه توضیحاتی مختصر در رابطه با هریک از آنها پرداختیم.

ادامه مطلب …
0
مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی خانواده

در این مقاله به ارائه مطالبی در رابطه با خانواده و مشاوره حقوقی خانواده پرداختیم. سپس از اهمیت مشاوره حقوقی خانواده و نقش آن در جلوگیری از پیشروی بسیاری از اختلافات خانوادگی و حتی حل شدن بسیاری از مسائل صحبت کردیم و وضعیت ایران را با کشورهای پیشرفته در بهره مندی از مشاوره حقوقی خانواده مورد مقایسه و بررسی قرار دادیم.

ادامه مطلب …
0
مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه چیست؟

قبل از پرداختن به بحث مهریه عندالمطالبه ابتدا به ارائه تعریف و توضیحاتی راجع به خود مهریه می پردازیم. مهریه، مالی را گویند که به هنگام جاری شدن صیغه‌ عقد و نکاح، مطابق با توافق قبلی زوجین و بر پایه قوانین اسلام و عرف جامعه، مرد به زن پرداخت می نماید یا مکلف به پرداخت آن می گردد.

ادامه مطلب …
2
حضانت فرزند

قانون حضانت فرزند

فرزند یکی از نعمت های خداوند است که به هر خانواده جانی دوباره می بخشد و کانون خانواده را گرم تر از پیش می کند. بسیاری از خانواده ها برای داشتن فرزند خود را به آب و آتش می زنند تا شاید فرزندی داشته باشند و بسیاری دیگر که دارای فرزند می باشند در حال جدایی و جنگیدن برای دریافت حضانت فرزند می باشند.

ادامه مطلب …
1 6 7 8