0
اجرت المثل چیست

اجرت المثل ایام زوجیت (۰ تا ۱۰۰ اجرت المثل را بدانید)

ازدواج و نکاح یک عقد و قرارداد است پس به مانند سایر عقود وظایف  و حقوقی برای طرفین عقد نکاح ایجاد می شود ،

ادامه مطلب …
0

اجرت المثل چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟

اجرت المثل یکی از حقوق خاصی است که دین و شرع برای حمایت از حقوق زن در نظر گرفته است. بر این مبنا هیچ مردی نمی تواند پیش از اینکه همه حقوق همسرش را پرداخت نکرده است او را طلاق دهد.

ادامه مطلب …