0
قانون چک برگشتی

قانون چک برگشتی جدید (همه قوانین یکجا)

چک برگشتی یا چک بدون اعتبار و یا چک بلامحل همگی عنوان یک سند تجاری لازم الاجرا هستند که توسط دارنده دسته چک، صادر شده و اعتبار کافی برای نقد نمودن این برگه رسمی در حساب جاری فرد وجود ندارد.

ادامه مطلب …
0

تفاوت چک و سفته چیست؟ قوانین چک و سفته

تفاوت چک و سفته در چیست و قوانین حاکم بر چک و سفته چه فرقی با هم دارند، اینها از جمله سوالات رایج مردم در رابطه با این دو سند تجاری است که در روابط شغلی و تجاری اکثر مردم نقش بسیار مهمی دارند. مقایسه و تفاوت چک و سفته در منابع بسیاری آورده شده است.

ادامه مطلب …