0
مشاوره حقوقی خانواده تلفنی

مشاوره حقوقی خانواده تلفنی

دلیل اهمیت مشاوره حقوقی خانواده تلفنی

با توجه به اهمیت خانواده و دعاوی مربوط به آن و تشریفات دست و پاگیر دادرسی و رعایت جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی در رسیدگی به این گونه دعاوی در بسیاری از کشور ها دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تاسیس شده است.

ادامه مطلب …
0
مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی خانواده

در این مقاله به ارائه مطالبی در رابطه با خانواده و مشاوره حقوقی خانواده پرداختیم. سپس از اهمیت مشاوره حقوقی خانواده و نقش آن در جلوگیری از پیشروی بسیاری از اختلافات خانوادگی و حتی حل شدن بسیاری از مسائل صحبت کردیم و وضعیت ایران را با کشورهای پیشرفته در بهره مندی از مشاوره حقوقی خانواده مورد مقایسه و بررسی قرار دادیم.

ادامه مطلب …