0
گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر چگونه است؟

گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر چگونه است؟ آیا پس از فوت شوهر، زن می تواند مهریه خود را از ترکۀ شوهر یا همان ثروتی که از وی به جا مانده است دریافت کند؟

ادامه مطلب …
0
مشاوره مهریه تلفنی

مشاوره مهریه تلفنی

برای آشنایی با مشاوره مهریه تلفنی بهتر است ابتدا با معنای خانواده و ازدواج به طور کامل آشنا شویم. ازدواج یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته است و همه ادیان و قوانین آن را تایید می‌کنند .

ادامه مطلب …

0
مشاوره حقوقی مهریه

مشاوره حقوقی مهریه (قوانین مهریه در ایران)

این روز ها مسئله ی مهر و مشاوره حقوقی مهریه (قوانین مهریه در ایران) یکی از پرچالش ترین مباحث فقهی و حقوقی در ایران می باشد که افراد در سنین مختلف با ان درگیر می باشند. براساس مواد مختلف قانون مدنی و با توجه به فقه اسلامی می توان گفت که کلمه ی  مهریه در ایران عبارت است

ادامه مطلب …