0
وکالت در طلاق

چگونگی وکالت در طلاق توسط زوجین

وکالت در طلاق یا حق طلاق در اصل نوعی قرارداد میان زوجین به شمار می رود. این قرارداد ممکن است در سند رسمی ازدواج قید گردد، یا این که پس از جاری شدن صیغه عقد در محضر تنظیم شود. در هر دو حالت مرد به زن حق وکالت طلاق خود را اعطا می کند نه واگذاری کامل.

ادامه مطلب …