0
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی

با توجه به گسترش جوامع و افزایش تعاملات میان مردم و به مراتب افزایش مسائل و مشکلات حقوقی آنها در ارتباط های خانوادگی و اجتماعی، امروزه وجود مراکز مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی بسیار ضروری

ادامه مطلب …

0
خیانت در امانت چه حکمی دارد

خیانت در امانت چه حکمی دارد

تعریف امانت و پاسخ به سوال خیانت در امانت چه حکمی دارد؟

در علم حقوق و در لغت ودیعه به معناس سپردن مالی به عنوان امانت در نزد شخصی می گویند و هرگونه کوتاهی در نگهداری و پس ندادن آن خیانت در امانت محسوب می گردد و حال مهم است بدانیم این خیانت در امانت چه حکمی دارد.

ادامه مطلب …
0
رابطه نامشروع در قانون

رابطه نامشروع در قانون

واقعیت آن است که کلمه ی زنا که از اقسام رابطه ی نامشروع می باشد، در قانون مدنی به کار رفته است اما تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است ،طبق نظر فقهای دین می توان زنا را اینگونه تعریف کرد که :وقتی شخصی که به بلوغ جسمانی و عقلی رسیده است ،

ادامه مطلب …