0
قانون چک برگشتی

قانون چک برگشتی جدید (همه قوانین یکجا)

چک برگشتی یا چک بدون اعتبار و یا چک بلامحل همگی عنوان یک سند تجاری لازم الاجرا هستند که توسط دارنده دسته چک، صادر شده و اعتبار کافی برای نقد نمودن این برگه رسمی در حساب جاری فرد وجود ندارد.

ادامه مطلب …