0
مشاوره مهریه تلفنی

مشاوره مهریه تلفنی

برای آشنایی با مشاوره مهریه تلفنی بهتر است ابتدا با معنای خانواده و ازدواج به طور کامل آشنا شویم. ازدواج یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته است و همه ادیان و قوانین آن را تایید می‌کنند .

ادامه مطلب …

0
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی

با توجه به گسترش جوامع و افزایش تعاملات میان مردم و به مراتب افزایش مسائل و مشکلات حقوقی آنها در ارتباط های خانوادگی و اجتماعی، امروزه وجود مراکز مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی بسیار ضروری

ادامه مطلب …

0
خیانت در امانت چه حکمی دارد

خیانت در امانت چه حکمی دارد

تعریف امانت و پاسخ به سوال خیانت در امانت چه حکمی دارد؟

در علم حقوق و در لغت ودیعه به معناس سپردن مالی به عنوان امانت در نزد شخصی می گویند و هرگونه کوتاهی در نگهداری و پس ندادن آن خیانت در امانت محسوب می گردد و حال مهم است بدانیم این خیانت در امانت چه حکمی دارد.

ادامه مطلب …