0
طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد (توضیح کامل شرایط و مراحل آن)

نهاد خانواده از ذات مقدس و پاکی برخوردار است. که هدف اولیه و اصلی آن تعالی انسان و استمرار زوجیت در جهت تحقق تسکین و آرامش بُعد معنوی و مادی انسان می­باشد. ولیکن ممکن است در این مسیر، اختلاف و تعارض عقایدی میان زوجین ایجاد گردد. که استمرار زندگی مشترک را با مشکل همراه سازد. در این صورت به ناچار زوجین می توانند خواه با اقامه دعوای طلاق توافقی اقدام به مشاوره طلاق، یا زوج و زوجه هر یک با ارائه ادله و مستنداتی در جهت اثبات مدعای خویش اقدام نمایند. ولیکن مستفاد از مواد قانون مدنی فصول ازدواج و طلاق و قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حق طلاق از طرف   مرد پیش بینی شده است. موسسه پیام مشاور در زمینه مشاوره طلاق رایگان میتواند بهترین گزینه برای دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی برای حل مشکلات شما باشد.

و ایشان می تواند بدون رضایت زوجه و حتی با مخالفت زوجه نسبت به طلاق، مستقلاً اقدام به طرح دادخواست طلاق نماید. با عنایت به مطالب فوق الذکر، اصل بر این است که حق طلاق از برای مرد می باشد. و در این نوشتار ملاک اختلاف زوجین را موجبی بر عسرت و مشقت زوج (مرد) نهاده و طلاق از طرف مرد مورد نظر می باشد. با این مقصود در جهت بیان موجبات و شرایط آن گام خواهیم برداشت. در صورتی که نیاز به وکیل تلفنی رایگان دارید با ما تماس بگیرید تا تمامی مراحل را برایتان بازگو کنیم.

دلایل طلاق از طرف مرد:

به استناد ماده 1133 قانون مدنی، قانون گذار اختیار طلاق از طرف مرد را مطلق نگارش نموده است. و مقرر نموده با رعایت شرایط تصریح شده در قانون، مرد با مراجعه به دادگاه، تقاضای جدایی و طلاق از همسرش را اقامه کند.

1- اولین دلیل تقاضای طلاق از طرف مرد ، عدم تمکین زوجه و اثبات نشوز ایشان می باشد(نشوز یعنی نافرمانی شوهر از طرف زن و همچنین عدم تمکین از شوهر). در صورتی که مرد از طریق اقامه دعوای تمکین همسر اقدام به اخذ حکم بر ناشزگی زوجه نماید. از جمله دلایل طلاق از طرف مرد می باشد.

2- دومین دلیل طلاق از طرف مرد سوء معاشرت خانم در روابط زناشویی و زندگی مشترک و پرهیز از تربیت اولاد می باشد. که زوج با اقامه دعوای طلاق قادر است به منظور اقناع قاضی دلائل و مستندات از قبیل شهادت شهود را در جهت این امر در لوایح و دادخواست خویش قید کند.

3- سومین دلیل طلاق از طرف مرد شروط ضمن عقد نکاح است. که دلیلی بر اقامه طلاق از طرف مرد خواهد بود. بدین نحو که اگر شرطی مشخص در سند ازدواج یا به موجب اسناد رسمی یا عادی، زوجه را متعهد کند از قبیل: ادامه تحصیل یا منع از تحصیل، شرط عدم اشتغال به شغل بخصوصی و … مرد می تواند تقاضای طلاق کند.

طلاق از طرف مردشرایط طلاق از طرف مرد:

در نگاه نخست شاید نتوان تفاوتی میان دلایل و شرایط طلاق از طرف مرد قائل شد ولیکن قید شرایط طلاق برای مرد، شامل شرایطی است که مرد برای طلاق به آن ها نیاز دارد و یا تکلیفی بر ذمه ایشان می باشد:

1- اولین شرط طلاق برای مرد، پرداخت حقوق زوجه از قبیل: مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، تصمیم گیری در خصوص جهیزیه منزل مشترک و شرط تنصیف دارایی می باشد. که اگر زوج متقاضی طلاق باشد. می بایست نسبت به تعیین و تکلیف حقوق مذکور اقدام کند.

2- دومین شرط طلاق برای مرد، رعایت حقوق زوجه در نگهداری از اطفال مشترک در صورتی که وجود داشته باشند، است. مرد بایست آگاه باشد. که تا سن 7 سالگی تمام قمری حضانت اطفال از برای مادر، و پس از آن نسبت به فرزند دختر تا 9 سالگی تمام قمری و نسبت به فرزند پسر تا 15 سالگی تمام قمری حضانت و نگهداری اطفال از برای پدر است.

البته در صورتی که طلاق از طرف مرد درخواست شود. و منتج به صدور رأی و قرائت صیغه طلاق شود. قانون گذار این حق را برای مرد پیش بینی نموده است. که تا پایان مدت عده طلاق(به اصطلاح طلاق رجعی) آقا حق رجوع به همسر و استمرار رابطه زوجیت با همان شرایط سابق یا تغییر در شرایط و حقوق زوجین را دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی

تشریح مراحل دادرسی طلاق از طرف مرد:

در صورتی که آقا متقاضی طلاق بنابر دلائل ارائه شده باشد. ابتدای امر می بایست با نگارش و تنظیم دادخواست خویش (عموماً پیشنهاد می گردد از طریق وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی انجام گردد). مبنی بر تقاضای طلاق از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن را ثبت نماید.

متعاقباً با تعیین شعبه و ناحیه مربوطه و نیز وقت رسیدگی، زوجین در تاریخ مقرردر محکمه حاضر می شود. و قاضی با گوش دادن به دلایل طرفین، یحتمل ممکن است با صدور قرار ارجاع امر به داوری، زوجین بایست در مهلت زمانی مقرر در قرار، هر یک داور خویش را معرفی کنند.

آیا زوجه می تواند حقوق خود را بگیرید؟

تا داوران با استماع صحبت ها و چرائی طلاق از سوی زوجین، تصمیمی بر اختلاف ایجاد شده بگیرد. و با صدور نظریه و ارسال آن به مرجع قضایی، مرجع مربوطه با مطالعه و بررسی آن و شنیدن آخرین مطالب زوجین اقدام به انشای رأی می نماید.

در صورتی که با طلاق از طرف مرد موافقت شود. و رأی بر طلاق صادر شود. ایشان می تواند به همراه خانم با حضور در دفتر ازدواج و طلاق و قرائت صیغه طلاق از سوی دفتردار، به رابطه زوجیت ایشان پایان دهد. البته در رأی صادره از مرجع خانواده به حقوق زوجه از قبیل مهریه، نفقه معوقه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، تقسیم جهیزیه مشترک و نیز تنصیف دارایی پرداخته خواهد شد.

البته در صورتی که زوجه خواهان آن ها باشد، آقا ملزم به متابعت از رأی صادره می باشد. مگر اینکه با بیان ناتوانی مالی از طریق اقامه دادخواست اعسار در پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله خواستار تقسیط آنها شود.

نسبت به حضانت و دیدار و ملاقات فرزند مشترک نیز در همان رأی تعیین و تکلیف خواهد شد. و در صورت هرگونه اعتراض از سوی هریک از آقا و خانم، می توانند با تنظیم دادخواستی مستقل نسبت به تعدیل شرایط ملاقات اقدام کنند.

لازم به ذکر است که طلاق از طرف مرد با وجود حق مطلق طلاق برای مرد، به مراتب سهل تر است. و بعضاً مشاهده شده است که بدون ذکر ادله و مستنداتی در جهت وجود اختلاف یا آسیب مادی و معنوی از ناحیه زوجه به زوج، رأی بر طلاق صادر می گردد. (برای اطلاعات بیشتر به مقاله شرایط طلاق از طرف زن مراجعه کنید)

مشاوره حقوقی تلفنی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.