طلاق به دلیل خیانت همسر

طلاق به دلیل خیانت همسر یکی از بیشترین تقاضاهای طلاق در طول سال های گذشته در کشور بوده است. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدن...