قانون طلاق در ایران

قانون طلاق در ایران (توضیح کامل)

طلاق یک فعل قانونی و مبتنی بر حقوق خصوصی می باشد که در سالیان اخیر با روند رو به رشدی مواجه بوده است. گذشته از مسائ...
آثار حقوقی طلاق

آثار حقوقی طلاق (مقاله کامل)

خوب یا بد اما طلاق یک واقعیت اجتماعی و خانوادگی است که متاسفانه در یک سیر صعودی قرار داشته و آمار بسیار بالایی را د...