طلاق توافقی

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

زمانی که زوجین با یکدیگر اختلاف داشته باشند، و ادامه زندگی برای آنها دشوار باشد و دیگر تمایلی برای ادامه زندگی مشتر...