0
تمکین چیست

تمکین چیست و تمکین عام و خاص شامل چه مواردی می شود؟

قوانین مربوط به تمکین در علوم حقوقی ایران برگرفته از مبانی فقهی و علوم شرعی است. تمکین لازمه زندگی مشترک بوده و عدم رعایت قواعد آن، بنیان زندگی خانوادگی و زناشویی را سست خواهد نمود و در بسیاری از موارد به انحلال آن می انجامد.

بدین جهت قوانین حمایتی بسیاری در خصوص تمیکن وضع شده است.  آن را در یک چارچوب مشخص قرار داده اند. چارچوبی که مصلحت زندگی مشترک را حفظ نموده و اجازه تجاوز از حدود مقرر را نمی دهد. در صورتی که نیاز به وکیل تلفنی رایگان دارید با ما تماس بگیرید تا تمامی مراحل را برایتان بازگو کنیم.

تمکین به چه معناست؟

 در لغت به معنای الزام است. در واقع اطاعت و فرمانبرداری در حدود قانون و در محدوده زندگی مشترک را تمکین می نامند. برخی از دکترین حقوق واژه تمکین را در خصوص وظایف مرد نیز بیان نموده اند. اما بهتر است بدون تعارف بگوییم که قوانین و عملکرد دستگاه قضایی کشور، را صرفا وظیفه زن می دانند و قوانین را در خصوص وی به اجرا در می آورند.

انواع تمکین

 در علم حقوق به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود.

تمکین عام در بر گیرنده تمام وظایف زناشویی زوجه در قبال زوج است به صورتی که تمکین خاص را نیز در بر میگیرد.

 تمکین خاص صرفا به برقراری رابطه جنسی مطلوب با زوج اشاره دارد و در علم حقوق نیز مهمترین بخش تمکین را، تمکین خاص می دانند.

 این امر به معنای عدم لزوم تمکین عام نیست بلکه به معنای اهمیت وافر خاص در زندگی زناشویی خواهد بود.

تمکینتمکین عام به چه معناست؟

بسیاری از مردم تصور می کنند همین که یک زن در زندگی مشترک خانه را تمیز و مرتب کند. آشپزی کرده و از فرزندان نگهداری کند و یا مسائل سنتی یک زندگی مشترک را به انجام برساند تمکین نموده و آن را  عام می نامند.

اما بهتر است بگوییم که این یک تعریف نادرست است. چرا که هیچ زنی موظف به انجام وظایف فوق به صورت مجانی و بدون دستمزد از جانب همسر خود نمی باشد. مبلغی که در این صورت دریافت می گردد اجرت المثل بوده و با نفقه که در قبال تمکین پرداخت می گردد متفاوت است.


موسسه پیام مشاور در زمینه مشاوره طلاق رایگان میتواند بهترین گزینه برای دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی برای حل مشکلات شما باشد.


 به معنای حسن معاشرت زن با همسر و فرزندان است. زنی که مصلحت خانواده را از طرق رفتاری، روانی و بهداشتی حفظ می کند و با قبول ریاست مرد بر زندگی مشترک، امور مالی و تربیت فرندان را طبق خط مشی تعیین شده از جانب مرد بر عهده می گیرد تمکین عام را به انجام رسانده و مشمول حقوق مادی مربوط به تمکین عام با عنوان نفقه می گردد.

تمکین خاص

همانگونه که در بالا اشاره کردیم به معنای ایجاد رابطه جنسی با مرد است. زن باید در هر زمانی که مرد تقاضا نماید به درخواست وی مبنی بر رابطه جنسی و دیگر طرق ارضای جنسی در محدوده قانون پاسخ مثبت دهد مگر اینکه از شرایط خارج شده باشد و شرع اجازه تمیکن را به زن ندهد.

 شامل تمام اموری می شود که یک زن برای برقراری یک رابطه جنسی مطلوب و با توجه به وضعیت مرد، موظف به انجام آن است. مردی که به مسائل بهداشتی و ظاهری در زمان رابطه جنسی توجه بسیار دارد و خود نیز به این صفات آراسته است.

می تواند توقع داشته باشد همسر وی نیز در زمان رابطه اصول بسیاری را رعایت کند. بنابراین صرف اجازه دخول را نمی توان تمکین خاص نامید.

نشوز به چه معناست؟

نشوز به معنای عدم فرمانبرداری و عدم اطاعت یکی از دیگری است. زنی که به طرق مختلف بنیان خانواده را در معرض خطر قرار می دهد. و تن به تمکین نمی دهد مرتکب نشوز شده و تا زمانی که فرمانبرداری را آغاز نکند ناشزه خوانده می شود.

هر چند اصطلاح در خصوص مرد کاربرد عملی ندارد اما می توان نشوز را در خصوص مرد نیز عنوان نمود.

با این حال اغلب در خصوص عدم تمکین زنان به کار رفته و مشمول قوانین مربوط به عدم رعایت حقوق مرد در زندگی زناشویی می گردد.

بسیاری از ما در زندگی روزمره شاهد نشوز برخی از افراد هستیم. برخی از زنان با هدف دستیابی به یک هدف مشخص، زندگی مشترک را ترک کرده و مدت محدودی را در منزل پدری و یا منزل یکی از بستگان سپری می کنند. در صورتی که مرد درخواست بازگشت به تمکین را از زن داشته باشد و زن سرپیچی نماید، ناشزه شده و از برخی حقوق مادی بخصوص نفقه در ایام نشوز محروم می گردد.

رابطه نفقه و تمکین

یک زن صرفا در زمان تمکین قادر به درخواست و دریافت نفقه خواهد بود. زنی که شرایط  را رعایت نکند از نفقه محروم شده و نمی تواند پرداخت آن را درخواست کند. با این حال اثبات عدم تمکین در صورت درخواست نفقه بر عهده مرد بوده و تا زمان اثبات عدم تمکین، اصل بر این است که زن در شرایط تمکین قرار دارد. شهادت در اثبات عدم تمکین یکی از مهمترین ادله استنادی موجود در قوانین موضوعه است.

آیا در صورت عدم  تمکین زن، مهریه به وی تعلق می گیرد؟

مهریه به محض وقوع عقد نکاح در مجموعه حقوق زن قرار گرفته و قابل مطالبه می گردد. با این حال تا زمانی که دخول صورت نگرفته است، نمی توان بیش از نصف مهریه را دریافت نمود.

مهریه یکی از حقوق غیر قابل اسقاط زن است که در زندگی مشترک جریان دارد و صرفا با بذل آن از جانب زن منحل می گردد. انحلال مهریه به علت فسخ و یا بطلان نکاح نیز یک مبحث مستقل بوده و بهتر است بگوییم چون زندگی مشترک به صورت واقعی ایجاد نشده است قابل مطالبه نمی باشد.

رابطه عدم تمکین و حق حبس زن

حق حبس، حقی است که شرع به زن اعطا نموده است بدین صورت که وی بدون تمکین خاص از همسر خود، مشمول دریافت نفقه می گردد. حق حبس به وضعیتی اشاره دارد که زن اجازه اولین دخول پس از عقد نکاح را مشروط به دریافت مهریه می کند.

دقت کنید اگر زن صرفا یک بار تن به رابطه جنسی با همسر خود داده باشد دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند. و ممانعت از رابطه جنسی را عدم تمکین می نامند. در این حالت زن ناشزه شده و حق دریافت نفقه از وی ساقط می گردد.

در چه مواردی زن می تواند تمکین نکند؟

مهمترین امری که می تواند حق مرد مبنی بر تمکین خاص از جانب زن را برای مدتی محدود ساقط نماید. دوره های ماهانه زنان است و درخواست مرد مبنی بر برقراری رابطه جنسی باید با پاسخ منفی از جانب زن همراه باشد.

زنی که وضع حمل نموده است و یا بنابر نظر پزشک باید دوره خاصی را بدون دخول و نزدیکی سپری کند، وظیفه ای مبنی بر تمیکن خاص نخواهد داشت.

اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند، زن حق دارد از وی تمکین نکند. لازم به ذکر است که عدم تمکین زن به علت عدم دریافت نفقه با عدم دریافت نفقه به علت نشوز زن متفاوت است.

نافرمانی زن در خصوص دخول مقعدی و یا معاشقه دهانی نیز هرگز در زمره عدم تمکین قرار نگرفته و وی را در حالت نشوز قرار نمی دهد. روزه، احرام، اعتکاف واجب و سفری که در نتیجه رضایت همسر باشد نیز، حق زن بر دریافت نفقه را ساقط نکرده و وی را مشمول عدم تمکین نمی سازد.

ترک منزل به علت سوء رفتار مرد

ممکن است مردی در منزل با همسر و یا فرزندان خود سوء رفتار شدیدی داشته باشد. به گونه ای که ادامه زندگی مشترک را برای همسر و فرزندان خود دشوار نماید. اگر زنی در نتیجه سوء معاشرت مرد در منزل و با هدف نجات جان و سلامت روحی و جسمی خود و  فرزندان منزل را ترک کرده و وظایف زناشویی را رعایت نکند. مشمول قوانین مربوط به عدم تمکین نخواهد شد و مرد موظف است نفقه این ایام را به وی پرداخت نماید.

نحوه ارتباط با مرکز مشاوره حقوقی تلفنی پیام مشاور

مرکز مشاوره حقوقی « پیام مشاور » با استفاده از بهترین و مجرب ترین کارشناسان، وکلای دادگستری این افتخار را دارد، مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی را برای خدمت به هموطنان عزیز عرضه نماید.

مردم شریف ایران می توانند جهت ارتباط با ما از سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۵ از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد و پیش شماره از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب تماس گرفته و مشکلات حقوقی، قضایی، خانوادگی، خود را مطرح کرده و بصورت فوری پاسخ خود را از ما دریافت کنند.

مشاوره حقوقی تلفنی

2
نفقه در دوران عقد

نفقه در دوران عقد به زن تعلق می گیرد؟

نفقه در دوران عقد از جمله مباحث بسیار مهم بوده که اخیرا مورد سوال بسیاری از مردم قرار گرفته است. اهمیت این موضوع اینجا روشن می شود که بر خلاف ازدواج های قدیمی که فاصله دوران عقد و عروسی محدود بوده و غالبا از چند ماه بیشتر نمی شد.

در ازدواج های امروزه به دلیل شرایط و احوالات زندگی مدرن فاصله دوران عقد تا عروسی بسیار طولانی تر شده است. بعنوان مثال زیاد می بینیم و می شنویم که فاصله این دوران برای بسیاری از زوج ها یکسال، دو سال و حتی بیشتر به طول می انجامد. همین وضع اهمیت پرداختن به نفقه در دوران عقد را آشکار می سازد. در صورتی که نیاز به وکیل تلفنی رایگان دارید با ما تماس بگیرید تا تمامی مراحل را برایتان بازگو کنیم.

 بر اساس قانون از زمانی که عقد ازدواج دائم جاری می شود، حقوق زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. اما سوال این است که آیا هزینه های زن در طول این مدت بر عهدۀ شوهر است و نفقه در دوران عقد وجود دارد یا خیر؟ بر اساس قانون ، تمکینِ زن شرط دریافت نفقه وی از شوهر است (در این باره به مقاله شرایط پرداخت نفقه مراجعه کنید). این در حالی است که در دوران قبل از عروسی تمکین وجود ندارد و این مورد با عرف ایرانی مطابقت ندارد.

 آیا در حالی که زن تمکین نمی کند می توان شوهر را ملزم به دادن نفقه کرد؟

 و یا مهم تر این مورد که آیا در دادگاه برای اخذ نفقه هایی که شوهر نپرداخته و دادگاه قصد دارد شوهر را به پرداخت آنها ملزم نماید بر اساس ماده ۱۲۰۶  آیا می توان نفقه دوران عقد رانیز محاسبه کرده و شوهر را بدان ها ملزم کرد؟

نفقه در دوران عقد

بر اساس ماده ۱۱۰۲ همین که نکاح بصورت صحیح بین زن و مرد واقع شد، تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. یعنی زن می تواند حق نفقه خود را از شوهرش مطالبه نماید. اما از طرف دیگر بر اساس ماده ۱۱۰۸ هرگاه که زن از وظایف خود در مقابل شوهر همانند تمکین امتناع کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. همانطور که بالاتر نیز بیان کردیم بر اساس عرف ایرانی که مبنای حکم اغلب مراجع تقلید قرار گرفته است، زن در دوران عقد وظیفۀ تمکین ندارد.


موسسه پیام مشاور در زمینه مشاوره طلاق رایگان میتواند بهترین گزینه برای دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی برای حل مشکلات شما باشد.


چگونه می توان گفت که زن درحالی که تمکین نمی کند مستحق دریافت نفقه می باشد؟

 ماده ۱۰۸۵ را به نوعی می توان استثنائی بر موضوع قبلی قلمداد کرد. بر اساس این ماده در صورتی که مهریه حال باشد، زن می تواند تا زمانی که مهریه را تماما دریافت نکرده باشد از تمکین خود داری کند که در اینصورت زن دوباره حق دریافت نفقه را خواهد داشت.

مورد دیگر جایی است که زن به حق حبس متوسل نشده است اما به هرحال در صورتی که زن آمادگی خود را اعلام کرده است، مرد وی را به عروسی و شروع زندگی مشترک دعوت نمی کند و یا اینکه اساسا قدرت مالی  عروسی کردن را ندارد. که در این صورت نیز می توان با استفاده از ماده ۱۱۰۲ که وظایف زن و شوهر را بعد از عقد صحیح لازم می داند مطمئن شویم که نفقه در دوران عقد برای زن وجود دارد.

زمانی که مرد مهریه را کامل پرداخت و زن را دعوت به شروع زندگی مشترک یا همان تمکین نمود ولی زن امتناع کرد، آیا در اینصورت نیز زن مستحق دریافت نفقه است؟

خیر در اینصورت چون دلیلی برای عدم تمکین زن وجود ندارد، این شخص به دلیل عدم تمکین مستحق دریافت نفقه نخواهد بود که در این حالت زن ناشزه خوانده می شود.

سخن آخر:  مستنبط از مواد ۱۱۰۲ و ۱۰۸۵ قانون مدنی ایران، نفقه در دوران عقد ثابت است و این تصور که زن تنها زمانی که به خانه شوهر برود نفقه می گیرد اساسا باطل است.

مراجع تقلید هم در این خصوص دیدگاه های مشابهی دارند. ازجمله این مراجع فتوای آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین ایشان است که نفقه در دوران عقد را ثابت می داند. هم چنین حضرت امام خمینی نیز در کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی بیان می فرماید که: « اگر زن پس از عقد تمکین نکرده باشد، تا گرفتن مهریه خود تمکین نکرده که در این حالت مستحق نفقه است».

نحوه ارتباط با مرکز مشاوره حقوقی تلفنی پیام مشاور

مرکز مشاوره حقوقی « پیام مشاور » با استفاده از بهترین و مجرب ترین کارشناسان، وکلای دادگستری این افتخار را دارد، مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی را برای خدمت به هموطنان عزیز عرضه نماید.

مردم شریف ایران می توانند جهت ارتباط با ما از سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۵ از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد و پیش شماره از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب تماس گرفته و مشکلات حقوقی، قضایی، خانوادگی، خود را مطرح کرده و بصورت فوری پاسخ خود را از ما دریافت کنند.

مشاوره حقوقی تلفنی

2
نحوه محاسبه نفقه زن

نحوه محاسبه نفقه زن | میزان نفقه سال ۱۴۰۱ (از صفر تا صد)

از جمله وظایف شوهر این است. که هزینه های خانه و خانواده خود را فراهم نماید. بر اساس قانون هر زمان که عقد نکاح به صورت صحیح و کامل منعقد شد، حقوق زوجین به نسبت یکدیگر آغاز می شود. از جمله این حقوق، حق زن برای دریافت نفقه از شوهرش است. پس می توان گفت از زمان عقد ازدواج، نفقه بر دوش شوهر قرار می گیرد (مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶). در این باره نحوه محاسبه نفقه زن چگونه حساب میشود بررسی خواهد شد . در صورتی که نیاز به وکیل تلفنی رایگان دارید با ما تماس بگیرید تا تمامی مراحل را برایتان بازگو کنیم.

معیار محاسبه نفقه زن

در واقع محاسبه نفقه زن فرمول مشخص و یکسانی ندارد. و روش ثابتی برای همه جهت محاسبه نفقه وجود ندارد. بلکه بر اساس شرایط و وضعیت زندگی زوجه تعیین می شود. اما در این خصوص معیار هایی وجود دارد که دادگاه بر اساس آنها به محاسبه نفقه زن می پردازد. که آنها را می توان در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مشاهده کرد.


موسسه پیام مشاور در زمینه مشاوره طلاق رایگان میتواند بهترین گزینه برای دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی برای حل مشکلات شما باشد.


 نفقه چیست؟

نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، اسباب و اثاثیه منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی، خادم در صورت عادت یا احتیاج بدلیل وجود نقصان یا بیماری زن. البته مواردی که می تواند جهت محاسبه نفقه زن مورد استفاده قرار گیرد تنها این موارد نیستند. بلکه این موارد تنها بعنوان نمونه در قانون ذکر شده اند.

مواردی چون میزان تحصیلات زوجه، میزان درآمد زوج، شرایط اقتصادی و معیشتی خانوادۀ پدری زوجه، سن، شان اجتماعی و جایگاه خانوادگی وی و هر عاملی که بتواند در محاسبه نفقه زن تاثیر گذار باشد جزو این موارد قرار می گیرد.

با توجه به مطالبی که گفته شد، روشن می شود که میزان مشخصی برای نفقه وجود ندارد. که هر ساله از طرف قوه قضاییه برای تمامی افراد یکسان باشد. بلکه این میزان می تواند برای هر فردی به نسبت دیگری متفاوت باشد.

به عبارت دیگر منظور از نفقه، تعیین مبلغی است که زن بتواند نیاز ها و مخارج متعارف خود را با استفاده از آن تامین نماید. در واقع عامل اصلی در تعیین مبلغ نفقه عرف است. یعنی هم عرف خانوادگی و محیطی که زن در آن زندگی می کند و هم عرف جامعه بصورت کلی که معیار هایی را برای تعیین میزان نفقه در اختیار می گذارد.

برای تعیین مقدار و محاسبه نفقه زن اولین کاری که باید انجام شود این است. که دادخواستی به دادگاه برای تعیین مقدار نفقه داده شود. و دادگاه این وظیفه را بر اساس مواد ۱۱۱۱ قانون مدنی و ۴۷ قانون حمایت خانواده انجام داده که بر این اساس اولا میزان و سپس ترتیب پرداخت نفقه را مقرر خواهد کرد.

محاسبه نفقهنحوه محاسبه نفقه زن در دادگاه

نحوه محاسبه نفقه زن نیز در دادگاه اصولا اینگونه است:

اول:

ابتدا دادگاه از زوجین می خواهد که با توافق خودشان مبلغی را برای نفقه تعیین نمایند.

دوم:

در صورتی که زن و شوهر به توافق نرسیدند. دادگاه از یک کارشناس درخواست می کند که مبلغی را بعنوان نفقه تعیین نماید.

سوم:

در صورتی که یکی از زوجین به مبلغی که توسط کارشناس تعیین شده است ایراد داشته باشند. و مبلغ تعیین شده را قبول نداشته باشند می توانند به رای کارشناس اعتراض کنند.

در این صورت یک هیئت کارشناسی سه نفره تعیین خواهد شد. که بعنوان آخرین مرحله مبلغی را بعنوان نفقه برای زن تعیین می کند. و دادگاه نیز بر اساس آن حکم صادر می کند.

همانگونه که توضیح دادیم نحوه محاسبه نفقه زن به یک کارشناس و در صورت اعتراض یکی از زن یا شوهر به کارشناسی سه نفره داده می شود.

 نحوه محاسبه نفقه زن توسط کارشناسان چگونه خواهد بود؟

این کارشناسان با استفاده از معیار هایی که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی وجود دارد. و هم موارد دیگری که نام برده شد میزان نفقه را تعیین می کنند.

این مبلغ می تواند در برخی حالات بسیار زیاد باشد. بعنوان مثال در وضعیتی که زن در خانه شوهر امنیت جانی، مالی یا حیثیتی نداشته باشد بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می تواند مسکن جداگانه ای را برای خود تهیه نماید که هزینه این مسکن هم بعنوان نفقه بر عهدۀ شوهر خواهد بود.

یا مثلا در شرایطی که زن بدلیل بیماری و یا عادت شخصی نیاز به خدمه داشته باشد، مبلغ این کار هم بعنوان نفقه بر دوش شوهر خواهد بود.

با توجه به مواردی که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی شمرده شده است، آشکار می شود. که نفقه در بر گیرندۀ هزینۀ نیازهای ضروری است. بعنوان مثال زوجه نمی تواند هزینه کار های پر هزینه و غیر معمول را نیز بعنوان نفقه درخواست کند. بلکه محاسبه نفقه زن بر اساس نیاز های شخصی زوجه تعیین می شود.

نکته : نفقه مختص عقد ازدواج دائم است و در ازدواج موقت که عرفا صیغه خوانده می شود قانونا نفقه وجود ندارد مگر اینکه در زمان عقد شرط شده باشد که زوج مکلف به پرداخت نفقه به همسر موقتش است(ماده ۱۱۱۳).

 آیا هزینه لوازم آرایشی نیز در محاسبه نفقه زن تاثیر دارد؟

بله. همانگونه که ماده ۱۱۰۷ هزینه های مربوط به امور بهداشتی و آرایشی گنجانده شده است می توان گفت لوازم آرایشی نیز از همین دسته حساب می شود و هم اینکه عرفاً زنان از لوازم آرایشی استفاده کرده و جزو هزینه های متعارف آنها به حساب می آید.

 آیا تورم بر میزان نفقه تاثیر گذار است؟

بله. تورم می تواند بر مبلغ نفقه تاثیر گذار باشد. و زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و بدلیل تورم درخواست تجدید نظر از مبلغ نفقه بدهد. در این صورت نیز دادگاه مبلغ نفقه را تعدیل خواهد کرد.

مرکز مشاوره حقوقی « پیام مشاور » با استفاده از بهترین و مجرب ترین کارشناسان، وکلای دادگستری این افتخار را دارد، مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی مشاوره دعاوی خانواده اعم از: مشاوره طلاق، مشاوره مهریه، مشاوره نفقه، مشاوره اجرت المثل مشاوره تلفنی را برای خدمت به هموطنان عزیز عرضه نماید.

نحوه ارتباط با مرکز مشاوره حقوقی تلفنی پیام مشاور

مردم شریف ایران می توانند جهت ارتباط با ما از سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۵ از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد و پیش شماره از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب تماس گرفته و مشکلات حقوقی، قضایی، خانوادگی، خود را مطرح کرده و بصورت فوری پاسخ خود را از ما دریافت کنند.

مشاوره حقوقی با موبایل

در صورت نداشتن تلفن ثابت برای پرداخت هزینه مشاوره با موبایل لطفا با شماره ۰۹۹۸۱۱۶۵۸۵۸ تماس گرفته تا شما را راهنمایی کنند.

 ۱۰ دقیقه مشاوره با موبایل ۵۰/۰۰۰ تومان

۲۰ دقیقه مشاوره با موبایل ۸۰/۰۰۰ تومان

۳۰ دقیقه مشاوره با موبایل ۱۰۰/۰۰۰ تومان

۶۰ دقیقه مشاوره با موبایل ۱۶۰/۰۰۰ تومان

پس از پرداخت هزینه مشاوره فیش واریزی به همراه موضوع مشاوره را به شماره موبایل ۰۹۹۸۱۱۶۵۸۵۸ وات ساپ کرده. حداکثر پس از ۲۰ دقیقه برای شماره شماره موبایل وکیل مربوطه پیامک خواهد شد و شما میتوانید با وکیل تلفنی تماس گرفته و مشاوره خودتون انجام بدید.

مشاوره حقوقی تلفنی

0
شرایط پرداخت نفقه

شرایط پرداخت نفقه در قانون چیست ؟

نفقه یکی از حقوق قانونی زن است و در صورتی که زن نسبت به همسرش تمکین داشته باشد می تواند با مراجعه به دادگاه برای دریافت حقش درخواست بدهد. بر اساس آنچه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است نفقه تمام نیازهای متعارف و متناسب با شأن زن را در بر می گیرد. نفقه مواردی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و نیازهای بهداشتی و درمانی و سایر نیازهای متعارف زندگی را در بر می گیرد. برای اینکه شرایط پرداخت نفقه را بدانید با ما همراه شوید.

قانون میزان مشخصی برای نفقه مشخص نکرده است بلکه میزان نفقه بر اساس شرایط و زمان و مکان زندگی زوجین، موقعیت زن و توانای مالی شوهر مشخص می شود.

بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در صورتی که همسر از پرداخت نفقه امتناع کند ، زوجه می تواند به دادگاه مراجعه کرده و با توجه به وضعیت و شأن خانوادگی خود نفقه را از طریق قانونی دریافت کند. در صورتی که نیاز به وکیل تلفنی رایگان دارید با ما تماس بگیرید تا تمامی مراحل را برایتان بازگو کنیم.

نفقه در چه مواردی به زن تعلق نمی گیرد؟

درست است که در قانون نفقه حق مسلم زن شناخته می شود اما در مواردی هم این حق از او سلب می شود. بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در صورتی که زوجه بدون وجود ممانعت از انجام وظایف زناشویی خود امتناع کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. بنابراین تمکین نداشتن زن می تواند مجوزی برای همسر در مورد عدم پرداخت نفقه باشد، البته تمکین وابسته به عرف نزدیکان و آشنایان فرد است.

به طور کلی در مورد تمکین می توان گفت که به معنای برآورده کردن خواسته های مشروع همسر و تامین نیازهای او می باشد. یکی از مواردی که شامل تمکین می شود اقامت زن در محل زندگی شوهر است و چنانچه زن خانه را ترک کند نفقه به او تعلق نمی گیرد.

بر اساس ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی در عقد موقت هم نفقه به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه این موضوع در شرایط ضمن عقد نوشته شود و شوهر متعهد به پرداخت نفقه باشد. بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در عقد موقت در مواردی که در هنگام عقد شرط شده است زوج باید به زوجه نفقه بپردازد.

به طور کلی نفقه باید شامل تمام نیازهای طبیعی زندگی متناسب با شرایط و وضعیت زندگی باشد تا زوجه بتواند گذران زندگی کند. مواردی مانند وسایل زندگی، مواد غذایی، پوشاک، لوازم آرایش و هر نوع لوازم مربوط برای گذران زندگی و رفع کمبودها شامل نفقه می شود. موسسه پیام مشاور در زمینه مشاوره طلاق رایگان میتواند بهترین گزینه برای دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی برای حل مشکلات شما باشد.

تعیین میزان نفقه

میزان نفقه بر اساس وضعیت عمومی جامعه، توانایی مالی مرد، شئونات خانوادگی تعیین می شود و در مواردی که زوجین در این مورد اختلاف داشته باشند، کارشناس شرایط پرداخت نفقه و میزان نفقه را مشخص می کند.

شرایط پرداخت نفقهشرایط پرداخت نفقه بعد از فوت همسر یا طلاق

پس از مرگ همسر در مدت معینی زن می تواند ادعای نفقه کند. بر اساس قانون اصلاح شده سال ۱۳۸۱ زن پس از گذر عده همسر فوت شده خود می تواند از کسانی که پس از مرگ همسر اموالی دارند و نفقه زن بر عهده آنها قرار می گیرد طلب نفقه کند.

در مواردی که شوهر فوت نکرده است اما مفقود شده است زن می تواند برای درخواست نفقه به دادگاه مراجعه کند و حاکم شرع باید با توجه به اموال شوهر غایب شرایط پرداخت نفقه زوجه را مهیا کند.

بر اساس ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در صورتی که زوجین طلاق رجعی گرفته باشند (یعنی طلاقی که تا زمانی که مهلتش تمام نشده مرد می تواند بازگردد). در زمان عده زوجه، مرد موظف است که نفقه اش را پرداخت کند مگر آنکه طلاق در زمانی رخ داده باشد که زن تمکین نکرده است.

اما در شرایطی که طلاق با فسخ نکاح همراه باشد زن تنها در صورتی که حامله باشد تازمانی که فرزندش به دنیا می آید می تواند نفقه دریافت کند در غیر این صورت شرایط پرداخت نفقه را ندارد.

به موجب قانون نفقه حق قانونی زن است و چیزی جزء چند مورد ذکر شده نمی تواند این حق را از او بگیرد. حتی اگر در طی تعهد کتبی اعلام کند که نفقه اش را می بخشد. باز هم این حق از او ساقط نمی شود و اگر زوج نفقه اش را پرداخت نکند قاضی می تواند بر اساس ۵ ماده قانونی او را به حبس محکوم کند.

شرایط پرداخت نفقه

در صورتی که مرد نفقه پرداخت نکند چه می شود؟

بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مدنی در صورتی که مرد علی رغم تمکین زوجه و وجود شرایط پرداخت نفقه،  از پرداخت نفقه به او امتناع کند و یا از پرداخت نفقه توسط افراد واجب النفقه جلوگیری کند قانون می تواند او را از سه ماه و یک روز تا ۵ ماه به حبس محکوم کند.

در صورتی که زوج محکوم به پرداخت نفقه باشد اما از از پرداخت آن خودداری کند یا اینکه توانایی مالی نداشته باشد و در فقر باشد زوجه می تواند درخواست طلاق دهد و قاضی مرد را مکلف به طلاق دادن زن می کند.

نکته قابل ذکر این است که پرداخت نفقه تا زمانی برای مرد واجب است که زن به او تمکین داشته باشد و وظایف زناشویی خود را به خوبی انجام دهد در غیر این صورت نفقه از او سلب می شود.

تمکین در مفهوم کلی و عام به معنای فرمانبرداری از شوهر، خوش اخلاقی با همسر و اقامت داشتن در منزل شوهر و اجابت نیازهای جنسی او می باشد. در شرایطی که زن از همسر خود تمکین نکند به او ناشزه گفته می شود.

در صورتی که شوهر شرایط پرداخت نفقه را داشته باشد اما از پرداخت آن خودداری کند زوجه می تواند از او شکایت کرده و دادخواست حقوقی تنظیم کند. در این شرایط دادگاه مرد را به پرداخت نفقه محکوم می کند و امتناع او از پرداخت نفقه باعث می شود که به حبس محکوم شود. زن می تواند نفقه زمان گذشته و حال را از طریق شکایت کیفری مطالبه کند.

 بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مدنی در صورتی که مرد استطاعت مالی پرداخت نفقه را داشته باشد اما نفقه زن و فرزندانش را پرداخت نکند دادگاه از سه ماه و یک روز تا ۵ ماه برای او حبس در نظر می گیرد.

شرایط پرداخت نفقه در موارد مجنون بودن مرد

اگر مرد مشکل عقلی داشته باشد و یا مجنون باشد و زوجه ولی نداشته باشد، دادگاه قیمی را مشخص می کند تا نفقه را به او پرداخت کند. کوچک بودن مرد یا مجنون بودن او باعث می شود تا دادگاه وارد عمل شود و شخصی را به عنوان قیم تعیین کند.

نحوه ارتباط با مرکز مشاوره حقوقی تلفنی پیام مشاور

مرکز مشاوره حقوقی «پیام مشاور» با استفاده از بهترین و مجرب ترین کارشناسان، وکلای دادگستری این افتخار را دارد، مشاوره حقوقی تلفنی را برای خدمت به هموطنان عزیز عرضه نماید.

مردم شریف ایران می توانند جهت ارتباط با ما از سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۵ از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد و پیش شماره از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب تماس گرفته و مشکلات حقوقی، قضایی، خانوادگی، خود را مطرح کرده و بصورت فوری پاسخ خود را از ما دریافت کنند.

مشاوره حقوقی تلفنی

0
نفقه چیست

نفقه چیست؟ (مشاوره حقوقی نفقه)

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت نفقه در شرایط عقد دائم بر عهده مرد قرار می گیرد و بر اساس ماده   ۱۱۱۳ قانون مدنی در موارد مربوط به ازدواج موقت نفقه به زن تعلق نمی گیرد. مگر اینکه جزء شرایط ضمن عقد نوشته شود یا اینکه طرفین در عقد موقت با هم توافق کنند که زوج به زوجه حقوق پرداخت کند.

با توضیحاتی که در مورد موارد قانونی داده شد حالا باید بدانیم که نفقه بطور کلی چه ماهیتی دارد و در چه مواردی پرداخت می شود. اگر شما هم ازدواج کرده اید و نسبت به حقوق اولیه خود حساس و دقیق هستید یا خدایی نکرده در شرف جدایی هستید و می خواهید از حقوق خود اطلاع پیدا کنید با ما همراه شوید.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل نیازهایی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، اثاثیه خانه و تمام نیازهای ضروری مانند هزینه های درمان متناسب با وضعیت زن می باشد. در صورتی که نیاز به وکیل تلفنی رایگان دارید با ما تماس بگیرید تا تمامی مراحل را برایتان بازگو کنیم.


موسسه پیام مشاور در زمینه مشاوره طلاق رایگان میتواند بهترین گزینه برای دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی برای حل مشکلات شما باشد.


حتی در مواردی که زن عادت به خدمتگذار داشته باشد یا مریض باشد و نیاز به کسی برای مراقبت داشته باشد بعد از ازدواج هم این موارد جزء نفقه قرار می گیرد.

بطور کلی می توان گفت نفقه تمام نیازهای متعارف و همچنین نیازهای متناسب با شأن زن را در بر می گیرد. بنابراین ملاک تعیین نفقه توسط کارشناس بر اساس تشخیص نیازها و حقوق زوجه و شأن او می باشد.

نفقهآیا این امکان وجود دارد که در شرایط ضمن عقد لحاظ کرد که نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟

در مورد این موضوع فقها و حقوق دانان به توافق نظر نرسیده اند اما به نظر می رسد نفقه یک جزء جدایی ناپذیر از عقد دائم نباشد که نمی شود آن را جدا کرد بلکه مسلما زوجین می توانند.

در هنگام عقد در مورد این موضوع با توافق نظر تصمیم گیری کنند. بنابراین در خصوص تعیین نفقه تنها تمکن مالی مرد شرط نیست و مرد در صورتی که فقیر هم باشد مکلف است که حقوق زوجه را بپردازد حتی اگر زوجه خودش شاغل باشد یا اینکه تمکن مالی داشته باشد. به هر حال پرداخت نفقه یا همان حقوق زوجه در هر شرایطی بر عهده زوج می باشد.

در این مورد که آیا هزینه تحصیل زوج هم جزء نفقه محسوب می شود یا خیر قانون نظر خاصی را اعلام نکرده است اما از دیدگاه مراجع دینی و فقها پرداخت هزینه تحصیلی از حیطه ی نفقه خارج است.

اگر زن بیمار باشد پرداخت هزینه های درمان تا چه اندازه بر عهده مرد است؟

اگر کمی در قانون تامل کنیم متوجه می شویم که هزینه های درمان که در قانون جزء نفقه در نظر گرفته شده است شامل هزینه های درمان متعارف است.

بنابراین اگر زوجه درگیر بیماری سخت و صعب العلاجی باشد که هزینه های گزافی دارد پرداخت این هزینه ها برای شوهر تکلیف نیست. بنابراین در برخورد با چنین مواردی قاضی پرونده با توجه به موارد شرع و قانون و همچنین وضعیت مالی زوجین تصمیم لازم را می گیرد.

تمکین و نفقه چه ارتباطی به هم دارند؟

بنابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در شرایطی که زوجه بدون اینکه مانعی وجود داشته باشد از انجام وظایف خود امتناع کند یا به عبارتی تمکین نکند مستحق اجرای حقوق خود نخواهد بود. در واقع تمکین به این معناست که زن باید نسبت به زندگی که با همسرش تشکیل داده است احساس مسئولیت داشته باشد.

 وظایف زناشویی خود را انجام دهد و در این موارد از شوهرش اطاعت کند. با توجه به اینکه بر اساس قانون مدنی مدیریت خانواده به شوهر اختصاص دارد. بنابراین به زنی که به طور قصد و بدون عذر قانونی از انجام وظایف خود سرپیچی کند و تمکین نکند ناشزه گفته می شود.

نفقهدر دوره عقد نفقه به چه صورت تعلق می گیرد؟

در صورتی که زوجین پس از عقد نکاح دائم برای مراسم ازدواج و شروع زندگی مشترک به توافق رسیده باشند معمولا بر اساس روال قانونی در این دوران تا هنگام آغاز زندگی مشترک پرداخت نفقه برای زوج تکلیف نیست.

اما در مواردی که مرد همسرش را در بلاتکلیفی قرار دهد و اقدامی برای شروع زندگی مشترکشان نکند زوجه می تواند نفقه اش را مطالبه کند.

در این شرایط اگر بین زوجین عمل زناشویی و نزدیکی صورت نگرفته باشد، زوجه می تواند حق حبس را هم دریافت کند.

به عبارتی بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، تا هنگامی که کل مهریه به زوجه داده نشود. (حتی در مواردی که مهریه تقسیط شده است) زوجه می تواند از انجام وظایفش در مقابل زوج امتناع کند و این خودداری حق نفقه را از بین نمی برد.

نفقه زن چه مقدار است؟

باید بگوییم که در قانون میزان مشخصی برای نفقه وجود ندارد. همانطور که پیش از این هم گفته شد حقوق زوجه یا همان نفقه با توجه به نیازها و شأن زوجه در شرایط زمانی و مکانی مختلف تغییر می کند.

اگر زنی برای مطالبه حقوق خود به دادگاه مراجعه کند در این شرایط محاکم قضایی برای تعیین میزان نفقه زوجه از کارشناسان استفاده می کند. کارشناس از طریق تماس با زوجین و بررسی در مورد شرایط آنها میزان نفقه زن را مشخص می کند.


پیشنهاد می شود مقاله ” مشاوره خانواده ” را مطالعه کنید.


پس از معین شدن نظر کارشناسی زوجه می تواند با استناد به آن ظرف مدت ۷ روز با ذکر دلایل خود به نظر کارشناسی اعتراض کند. در این مواقع دادگاه برای بررسی دقیق تر میزان حقوق زن از یک تیم کارشناسی سه نفره برای تعیین نفقه استفاده می کند.

نکته قابل توجه در این میان این است که بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در صورتی که زوجه بتواند اثبات کند.

 زندگی زناشویی با همسرش ضررهای مالی، شرافتی یا بدنی برای او به همراه دارد دادگاه تمکین را به او تحمیل نخواهد کرد و بنابراین در این موقعیت تمکین نکردن زوجه باعث از بین رفتن حق نفقه او نخواهد شد.

بنابراین برای اینکه بخواهید نفقه خود را مطالبه کنید پیش از هر چیز باید به طور کامل به حقوق خود آگاهی داشته باشید و به کمک وکیل خانواده بتواند برای حقوق قانونی خود درخواست بدهید.

در مواردی که حقوق زوجه کمتر از ۲۰ میلیون باشد از طریق شورای حل اختلاف پیگیری می شود و در صورتی که بیش از ۲۰ میلیون باشد از طریق دادگاه خانواده می توان آن را پیگیری کرد.

نحوه ارتباط با مرکز مشاوره حقوقی تلفنی پیام مشاور

مرکز مشاوره حقوقی «پیام مشاور» با استفاده از بهترین و مجرب ترین کارشناسان، وکلای دادگستری این افتخار را دارد، مشاوره حقوقی تلفنی را برای خدمت به هموطنان عزیز عرضه نماید.

مردم شریف ایران می توانند جهت ارتباط با ما از سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۵ از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد و پیش شماره از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب تماس گرفته و مشکلات حقوقی، قضایی، خانوادگی، خود را مطرح کرده و بصورت فوری پاسخ خود را از ما دریافت کنند.

مشاوره حقوقی با موبایل

این روش برای افرادی که دسترسی به تلفن ثابت ندارند میتوانند با شماره موبایل ۰۹۹۸۱۱۶۵۸۵۸ تماس گرفته اپراتور مرکز هزینه مشاوره با موبایل و شماره کارت مرکز را برای شما ارسال میکند.

پس از واریز حق مشاوره حداکثر ۲۰ دقیقه بعد با توجه به موضوع، شماره موبایل وکیل برای شما پیامک خواهد شد و میتوانید تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی تلفنی