0
نحوه محاسبه نفقه زن

نحوه محاسبه نفقه زن (از صفر تا صد)

از جمله وظایف شوهر این است که هزینه های خانه و خانواده خود را فراهم نماید. بر اساس قانون هر زمان که عقد نکاح به صورت صحیح و کامل منعقد شد،

ادامه مطلب …
0
نفقه چیست

نفقه چیست؟ (مشاوره حقوقی نفقه)

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت نفقه در شرایط عقد دائم بر عهده مرد قرار می گیرد و بر اساس ماده   ۱۱۱۳ قانون مدنی در موارد مربوط به ازدواج موقت نفقه به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه جزء شرایط ضمن عقد نوشته شود یا اینکه طرفین در عقد موقت با هم توافق کنند که زوج به زوجه حقوق پرداخت کند.

ادامه مطلب …